Bestuur

 

Auke Veenstra Voorzitter 06 272 450 25
Reya Schaapman Secretaris  
Martijn Lelieveld Penningmeester 06 347 346 33
Lex Meijer Onderhoud, kantine en vrijwilligers 06 218 407 49
Folkert Mulder Voetbal jeugd (F, E, D) 06 20 4406 15
Jan de Groot Voetbal senioren 06 534 213 99
Auke de Vries Voetbal jeugd (C, B, A)  

 

Bestuursvergaderingen vinden om de drie weken plaats.